Till innehåll på sidan

Metoder för konsekvensanalys på samhällsnivå

Metoder för konsekvensanalys på samhällsnivå

Detaljer

Metoder för konsekvensanalys på samhällsnivå
Publikationsnummer
MSB906
ISBN-nummer
978-91-7383-595-4
Utgivningsår
2015
Omfång (sidor)
74 s.
Pris
0 kronor
Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap (MSB) har under de senaste åren arbetat aktivt med utveckling av området Skydd av samhällsviktig verksamhet, vilket avser ”åtgärder och aktiviteter som behöver vidtas för att säkerställa funktionalitet och kontinuitet hos samhällsviktig verksamhet och därmed samhället i stort” (MSB, 2013, sid. 12). I Handlingsplanen för Skydd av samhällsviktig verksamhet, som utarbetats av MSB och som syftar till ”att skapa ett resilient samhälle med en förbättrad förmåga isamhällsviktig verksamhet att motstå och återhämta sig från allvarliga störningar” (Ibid., sid. 9), är en prioriterad aktivitet för perioden 2014-2020 att utveckla metoder och verktyg för konsekvensanalys på samhällsnivå (KAS). Denna aktivitet är en av flera aktiviteter som ingår i arbetet med att implementera ett systematiskt säkerhetsarbete inom samhällsviktig verksamhet på lokal, regional och nationell nivå. Denna rapport, som är slutredovisningen av ett uppdrag från MSB till Lunds universitets Centrum för Riskanalys och Riskhantering (LUCRAM), kan ses som ett vägledande underlag till utvecklingen av nya metoder och verktyg för konsekvensanalys på samhällsnivå.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan