Till innehåll på sidan

Informationssystem för transport av farligt gods – en hotanalys

Informationssystem för transport av farligt gods – en hotanalys

Detaljer

Informationssystem för transport av farligt gods – en hotanalys
Publikationsnummer
MSB1522
ISBN-nummer
Utgivningsår
2020
Omfång (sidor)
2 bl.
Pris
0 kronor
En arbetsgrupp vid FN (UNECE) har sett över möjligheterna för ett gemensamt europeiskt informationssystem för delande av information kring transporter av farligt gods. Nedan finner ni en studie vilken genomfört en hotanalys av arbetsgruppens föreslagna informationssystem, samt en analys för huruvida systemet är adekvat ur ett informationssäkerhetsperspektiv. Studien drar slutsatsen att det är svårt att avgöra utifrån det analyserade underlaget. Faktabladet är en sammanfattning av studien.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 17 mars 2020

Till toppen av sidan