Till innehåll på sidan

Åtgärder för att förbättra samhällets samlade förmåga att förebygga och hantera IT-incidenter : svar på regeringens uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (Fö2009/2162/SSK, 2009-10-29)

Åtgärder för att förbättra samhällets samlade förmåga att förebygga och hantera IT-incidenter : svar på regeringens uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (Fö2009/2162/SSK, 2009-10-29)

Detaljer

Åtgärder för att förbättra samhällets samlade förmåga att förebygga och hantera IT-incidenter : svar på regeringens uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (Fö2009/2162/SSK, 2009-10-29)
Publikationsnummer
MSB0162
ISBN-nummer
978-91-7383-075-1
Utgivningsår
2010
Omfång (sidor)
46 s.
Pris
0 kronor
Den 29 oktober 2009 fick Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) i uppdrag av regeringen att i januari
2010 lämna förslag angående samhällets samlade förmåga att förebygga och
hantera IT-incidenter. MSB:s svar redovisas i denna
rapport. Arbetet har skett under koncentrerade former och synpunkter har inhämtats från myndigheter och andra aktörer med särskilt
viktiga uppgifter och ansvar inom informationssäkerhetsområdet.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan