Till innehåll på sidan

Åtgärder för att förbättra samhällets samlade förmåga att förebygga och hantera IT-incidenter : svar på regeringens uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (Fö2009/2162/SSK, 2009-10-29)

Åtgärder för att förbättra samhällets samlade förmåga att förebygga och hantera IT-incidenter : svar på regeringens uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (Fö2009/2162/SSK, 2009-10-29)

Detaljer

Publikationsnummer
MSB0162
ISBN-nummer
978-91-7383-075-1
Utgivningsår
2010
Omfång (sidor)
46 s.
Pris
0 kronor
Den 29 oktober 2009 fick Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) i uppdrag av regeringen att i januari
2010 lämna förslag angående samhällets samlade förmåga att förebygga och
hantera IT-incidenter. MSB:s svar redovisas i denna
rapport. Arbetet har skett under koncentrerade former och synpunkter har inhämtats från myndigheter och andra aktörer med särskilt
viktiga uppgifter och ansvar inom informationssäkerhetsområdet.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan