Till innehåll på sidan

Påverkas föreställningar och normer vid lärandesituationer när utbildningsgrupper är numerärt jämställda? : pilotstudie

Påverkas föreställningar och normer vid lärandesituationer när utbildningsgrupper är numerärt jämställda? : pilotstudie

Detaljer

Påverkas föreställningar och normer vid lärandesituationer när utbildningsgrupper är numerärt jämställda? : pilotstudie
Publikationsnummer
MSB2183
ISBN-nummer
978-91-7927-375-0
Utgivningsår
2023
Omfång (sidor)
60 s.
Pris
0 kronor
Denna forskningsrapport bygger på datainsamlingar från en jämställdhetsintervention som genomförts vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i Sandö under perioden 2019-2020. Intervention betyder ingripa och är här vårt sätt att begreppsliggöra den förändring som gjordes i och med att myndigheten MSB, utifrån ett jämställdhetsperspektiv, bestämde sig för att förändra tidigare invanda arbetssätt vad gäller klassinledningar inom utbildningen, alltså baserat på kön där kvinnliga sökanden sprids ut jämt i alla klasser.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 9 mars 2023

Till toppen av sidan