Till innehåll på sidan

Räddningstjänst under höjd beredskap – RUHB : Del 2. Räddningstjänst och samhällsviktig verksamhet Vägledning

Räddningstjänst under höjd beredskap – RUHB : Del 2. Räddningstjänst och samhällsviktig verksamhet Vägledning

Detaljer

Räddningstjänst under höjd beredskap – RUHB : Del 2. Räddningstjänst och samhällsviktig verksamhet Vägledning
Publikationsnummer
MSB1655
ISBN-nummer
978-91-7927-088-9
Utgivningsår
2021
Omfång (sidor)
47 s. : ill.
Pris
0 kronor
Denna vägledning innehåller delar som berör hela hotskalan och inte enbart arbetet inom ramen för Lag om skydd mot olyckor (LSO). MSB är också väl medveten om pågående diskussion om kommunens förmåga och uppgifter vid höjd beredskap och att vägledningen på sikt kan komma att förändras. Vår förhoppning är dock att vägledningen, i väntan på mera detaljerade inriktningar och finansiering, ska bidra till att ge kommunens räddningstjänst nödvändiga ingångsvärden för att kunna påbörja den initiala planeringen och organiseringen av den egna organisationen för höjd beredskap. Se även Räddningstjänst under höjd beredskap – RUHB : Del 1. Vägledning som stöd för inledande planering och fortsatt utvecklingsarbete
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 14 juni 2021

Till toppen av sidan