Till innehåll på sidan

Luftburen sjuktransport

MSB har, tillsammans med Karolinska universitetssjukhuset och Försvarsmakten tagit fram en ny lösning för luftburen sjuktransport.

Det nya avtalet med transportmedicinskt centrum på Karolinska skapar, tillsammans med möjligheten att avropa flygförmåga via Försvarsmakten, en flexibel lösning för luftburen sjuktransport. Resursen kan fortsatt erbjuda både transport av intensivvårdspatienter och lättare skadade.

Hur resursen efterfrågas

 

Tjänsteman i beredskap
054-150 150 (Samtalet kopplas via SOS Alarm)

När används luftburen sjuktransport?

Luftburen sjuktransport kan användas när en större olycka eller katastrof inträffar och det blir aktuellt med en evakuering av skadade. En förfrågan kommer in till MSB om det skulle vara möjligt att genomföra en insats med resursen. MSB kartlägger möjligheter och begränsningar i den efterfrågade insatsen. Om insatsen är möjlig, kan MSB efter samråd med Socialstyrelsen besluta att genomföra insatsen. MSB kan även få i uppdrag av regeringen att använda resursen i händelser där svenskar inte är inblandade. 

MSB:s roll och ansvar

Nationell beredskap för luftburen sjuktransportförmåga ligger hos regionerna. När regionernas egen luftburna sjuktransportkapacitet inte räcker till vid en stor eller långdragen händelse, eller vid transporter från utlandet, har MSB i samverkan med Socialstyrelsen i uppdrag att tillhandahålla en förstärkningsresurs för denna typ av beredskap.  

Detta nya koncept för luftburen sjuktransportförmåga ersätter den resurs som nu har utgått och som kallades Svenska Nationella Ambulansflyget (SNAM).

Senast granskad: 29 april 2022

Till toppen av sidan