Till innehåll på sidan

Skadade cyklister - en studie av skadeutveckling över tid : statistik och analys

Skadade cyklister - en studie av skadeutveckling över tid : statistik och analys

Detaljer

Skadade cyklister - en studie av skadeutveckling över tid : statistik och analys
Publikationsnummer
MSB579
ISBN-nummer
978-91-7383-359-2
Utgivningsår
2013
Omfång (sidor)
64 s. : tab.
Pris
0 kronor
Under senare år har cykling fått allt större uppmärksamhet och cykling som transportsätt kommer sannolikt att öka. Ett ökat intresse för miljö- och folkhälsofrågor är några av de samhälleliga förändringar som drivit utvecklingen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har regeringens uppdrag att redovisa en samlad bild och bedömning av olycksutvecklingen och det säkerhetsarbete som är kopplad till denna. MSB redovisar sådana bilder, till exempel genom breda översikter som ”Personskador i Sverige år 2012” tillsammans med Socialstyrelsen, ”Fysisk aktivitet och skador” tillsammans med Folkhälsoinstitutet eller som här med en studie över skadade cyklister.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan