Till innehåll på sidan

Social sårbarhet för klimatrelaterade hot : Delstudie 2, Generella och hotspecifika index för social sårbarhet i Sverige

Social sårbarhet för klimatrelaterade hot : Delstudie 2, Generella och hotspecifika index för social sårbarhet i Sverige

Detaljer

Social sårbarhet för klimatrelaterade hot : Delstudie 2, Generella och hotspecifika index för social sårbarhet i Sverige
Publikationsnummer
MSB1978
ISBN-nummer
978-91-7927-274-6
Utgivningsår
2022
Omfång (sidor)
77 s. : ill.
Pris
0 kronor
Denna rapport, som redovisar del 2 av projektet Social sårbarhet för klimatrelaterade hot, syftar till att ta fram ett generellt sårbarhetsindex för Sverige, men också specifika index för tre olika naturhot: översvämning (älv respektive kust), skogsbrand och ras/skred/erosion. För dessa specifika index har sårbarheten kombinerats med en bedömd exponering för de tre olika hoten. Analysen är gjord på kommun- och RegSO-nivå.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 13 maj 2022

Till toppen av sidan