Till innehåll på sidan

Ökad förekomst av multiresistenta tarmbakterier : ett kunskapsunderlag inklusive scenarioanalys inom nationell risk- och förmågebedömning

Ökad förekomst av multiresistenta tarmbakterier : ett kunskapsunderlag inklusive scenarioanalys inom nationell risk- och förmågebedömning

Detaljer

Ökad förekomst av multiresistenta tarmbakterier : ett kunskapsunderlag inklusive scenarioanalys inom nationell risk- och förmågebedömning
Publikationsnummer
MSB929–november2015
ISBN-nummer
978-91-7383-609-8
Utgivningsår
2015
Omfång (sidor)
95 s.
Pris
0 kronor
Antibiotika räddar liv. En ökad resistens mot antibiotika hos bakterier i omvärlden innebär att detta försvåras, och i det extrema fallet inte ens är möjligt. Antibiotikaresistens är en global utmaning och ett stort hot mot dagens sjukvård och samhälle. MSB har enligt sin instruktion i uppgift att identifiera och analysera sådana sårbarheter, hot och risker i samhället som kan anses vara särskilt allvarliga. En sådan risk anser MSB vara antibiotikaresistens. I denna rapport analyseras antibiotikaresistens utifrån ett fiktivt scenario som beskriver en ökad förekomst av multiresistenta tarmbakterier i befolkningen, en situation som utvecklar sig under flera års tid. En sådan så kallad smygande risk skiljer sig från mer traditionella risker där en plötslig händelse ofta står i fokus. Rapporten utgör underlag till redovisningen av det uppdrag om nationell bedömning som MSB har fått i 2015 års regleringsbrev. Rapporten kan även användas som underlag av aktörer inom arbetet med samhällsskydd och beredskap för att öka medvetenheten om antibiotikaresistens hos tarmbakterier och hur samhället kan förebygga och förbereda sig för att hantera en ökad förekomst av sådana bakterier.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan