Till innehåll på sidan

Vägledningar om att förebygga attentat

Här hittar du vägledningar som kan hjälpa dig i det förebyggande arbetet mot attentat och våldshandlingar.

Vägledningen Säkerhet i offentlig miljö

Vägledningen riktar sig till olika aktörer i offentlig miljö, som en del i det försvårande arbetet mot terrorism. I den svenska strategin mot terrorism delas terrorbekämpningen in i tre områden: förebygga, förhindra och försvåra.

Det förebyggande arbetet syftar till att motverka och minska avsikt att begå eller stödja terrorattentat. Det förhindrande arbetet syftar till att motverka och minska förmåga och möjlighet att begå terrorattentat. Det försvårande arbetet syftar till att skapa och upprätthålla skydd för individer och minska samhällets sårbarhet.

Denna vägledning har tagits fram för det försvårande arbetet. Syftet är att skapa förutsättningar för en ökad trygghet och säkerhet i offentliga miljöer där många människor vistas. Vägledningen har tagits fram av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Polismyndigheten.

Utan inbördes ordning har vi identifierat ett antal olika branscher som vägledningen riktar sig till:

 • Nattliv, hotell och restaurang
 • Biografer, teatrar och turistattraktioner
 • Butiker och köpcentrum
 • Hälso- och sjukvård
 • Religiösa samfund
 • Idrottsevenemang och arenor
 • Kollektivtrafik
 • Banker och finansiella institut
 • Skola och annan utbildningsverksamhet

Givetvis kan även andra ha nytta av kunskapen. Nedan hittar du vägledningen i en svensk och en engelsk version.

Publikation

Säkerhet i offentlig miljö : skydd mot antagonistiska hot och terrorism, vägledning

Publikationsnummer: MSB1448

Utgivningsår: 2019

Ett modernt, demokratiskt och öppet samhälle är sårbart för terrorism. Även om risken för varje enskild människa att råka ut för ett attentat är mycket låg behöver olika verksamheter, branscher och ak...

Omslagsbild för Säkerhet i offentlig miljö : skydd mot antagonistiska hot och terrorism, vägledning

Publikationsnummer: MSB1448

Utgivningsår: 2019

Publikation

Guideline on protection of public spaces : Protection against terrorism in crowded places, guidance

Publikationsnummer: MSB1474

Utgivningsår: 2020

A modern, democratic and open society is vulnerable to terrorism. Even if the risk of being a victim of an attack is very small for each individual, various businesses, sectors and actors that are act...

Omslagsbild för Guideline on protection of public spaces : Protection against terrorism in crowded places, guidance

Publikationsnummer: MSB1474

Utgivningsår: 2020

Analys av risker och sårbarheter

Riskbilden är en sammanställning av information från genomförda terrorattentat från år 2013 och fram till och med halvårsskiftet 2020. Sammanställningen omfattar genomförda terrorattentat från USA, Kanada, Europeiska unionens medlemsstater, Norge, Schweiz, Australien och Nya Zeeland.

Sammanställningen är tillbakablickande och säger mycket litet om framtida risker och faktisk hotbild, som till exempel aktörers avsikt och förmåga att genomföra terrorattentat. Risk förklaras vanligen som en sammanvägning av sannolikheten för att en händelse ska inträffa och de konsekvenser som händelsen kan få. Den här riskbilden ger istället en bild av sannolikhet som en jämförelse mellan hur vanliga vissa attackmetoder är i förhållande till andra och vilka konsekvenser de har medfört. Riskbilden är ett samarbete mellan MSB och Polisen.

Publikation

Riskbild för säkerhet i offentlig miljö - 2020

Publikationsnummer: MSB1670

Utgivningsår: 2020

Riskbilden är en sammanställning av information från genomförda terrorattentat från år 2013 och fram till och med halvårsskiftet 2020. Sammanställningen omfattar genomförda terrorattentat från USA, Ka...

Omslagsbild för Riskbild för säkerhet i offentlig miljö - 2020

Publikationsnummer: MSB1670

Utgivningsår: 2020

Övrigt stöd

MSB och Polisen har tagit fram nedladdningsbart material om misstänkta föremål och försändelser som kan skrivas ut och sättas upp på lämpliga platser vid er verksamhet, till exempel där post hanteras.

Det finns också ett nedladdningsbart dokument med råd till allmänheten om hur man ska agera vid väpnade attacker.

Publikation

Viktig information : Misstänkt försändelse

Publikationsnummer: MSB1738

Utgivningsår: 2021

Viktig information om hantering av misstänkta försändelser. Hur hanteras en misstänkt försändelse i form av brev och paket på ett säkert sätt.

Omslagsbild för Viktig information : Misstänkt försändelse

Publikationsnummer: MSB1738

Utgivningsår: 2021

Publikation

Åtgärder vid misstänkta föremål : viktig information organisation

Publikationsnummer: MSB1827

Utgivningsår: 2021

Viktig information till organisationer om hantering av misstänkta föremål.

Omslagsbild för Åtgärder vid misstänkta föremål : viktig information organisation

Publikationsnummer: MSB1827

Utgivningsår: 2021

Publikation

Åtgärder vid väpnade attacker : viktig information allmänheten

Publikationsnummer: MSB1828

Utgivningsår: 2023

Viktig information till allmänheten om åtgärder vid pågående dödligt våld.

Omslagsbild för Åtgärder vid väpnade attacker : viktig information allmänheten

Publikationsnummer: MSB1828

Utgivningsår: 2023

Senast granskad: 31 maj 2023

Till toppen av sidan