Till innehåll på sidan

MSB:s metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete - ur ett användarperspektiv

MSB:s metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete - ur ett användarperspektiv

Detaljer

MSB:s metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete - ur ett användarperspektiv
Publikationsnummer
MSB1997
ISBN-nummer
Utgivningsår
2022
Omfång (sidor)
2 bl. : ill.
Pris
0 kronor
MSB:s metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete är tänkt som ett stöd till dem som driver på informationssäkerhetsarbetet i en organisation. Det ingår i MSB:s uppdrag att främja organisationens förmåga att skydda sin information. Metodstödet behöver löpande utvecklas för att möta användarnas behov. Här sammanfattar vi resultatet av den utvärdering som genomförts i syfte att få en samlad bedömning av metodstödet utifrån tre målgruppers perspektiv; myndigheter, regioner och kommuner.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 25 augusti 2022

Till toppen av sidan