Till innehåll på sidan

Inför hotet om stigande havsnivåer : planering och design av ett föränderligt landskap, forskningsrapport

Inför hotet om stigande havsnivåer : planering och design av ett föränderligt landskap, forskningsrapport

Detaljer

Inför hotet om stigande havsnivåer : planering och design av ett föränderligt landskap, forskningsrapport
Publikationsnummer
MSB1140–oktober2017
ISBN-nummer
978-91-7383-778-1
Utgivningsår
2017
Omfång (sidor)
34 s. : ill.
Pris
0 kronor
Projektet undersöker frågor kring planering och stigande havsnivåer ur tre huvudsakliga perspektiv: hur den kommunala och regionala planeringen agerar inför hotet om stigande havsnivåer; utveckling av verktyg och metoder för att undersöka och analysera människors uppfattning och värdering av platser som hotas av stigande hav; undersöka alternativa former för att kommunicera hur stigande havsnivåer kommer att inverka på kustlandskapet samt hur design av ett sådant landskap kan se ut. Studierna är främst lokaliserade till Skåne.

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan