Till innehåll på sidan

Värmebölja och höga temperaturer : faktablad med information till fastighetsägare

Värmebölja och höga temperaturer : faktablad med information till fastighetsägare

Detaljer

Värmebölja och höga temperaturer : faktablad med information till fastighetsägare
Publikationsnummer
MSB2138
ISBN-nummer
Utgivningsår
2022
Omfång (sidor)
3 bl.
Pris
0 kronor
Ihållande perioder av värme kan orsaka både hälsoproblem och ökad dödlighet. Att exponeras för värme medför olika stora risker för olika individer. Höga inomhustemperaturer kan snabbt bli besvärliga för boende och hyresgäster. I städer och tätorter kan lufttemperatur som strålningstemperatur bli hög och så kallade värmeöar kan bildas. Jordbruk och naturen drabbas också av värme och torkperioder, särskilt om luftfuktigheten är låg och nederbördsmängderna ringa. Extrema temperaturer kan leda till samhällsstörningar. Värme i samband med torka kan leda till vattenbrist. Transporter, elektronisk utrustning och energiförsörjning kan också påverkas.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 27 december 2022

Till toppen av sidan