Till innehåll på sidan

Riskutredning för mindre och medelstora verksamheter : vägledning

Riskutredning för mindre och medelstora verksamheter : vägledning

Detaljer

Riskutredning för mindre och medelstora verksamheter : vägledning
Publikationsnummer
MSB1060–mars2017
ISBN-nummer
978-91-7383-723-1
Utgivningsår
2017
Omfång (sidor)
37 s. : ill.
Pris
0 kronor
Syftet med denna vägledning är att ge ett verktyg för att ta fram en utredning om risker, med utgångspunkt från kravet i lagen om brandfarliga och explosiva varor (7 §). Att följa denna vägledning kan därmed vara ett sätt att uppfylla kravet, men det kan också visa sig nödvändigt att utföra en mer detaljerad analys för vissa delar av hanteringen. Den metod som används i vägledningen, olycksfjärilen, är ett exempel bland många metoder för riskutredning. Målgruppen är i första hand mindre till medelstora verksamheter med en relativt liten hantering av brandfarliga varor. I sådana verksamheter är ofta hanteringen av brandfarliga varor sekundär i verksamheten. En typisk hantering kan vara en gascentral, mindre cistern med brandfarlig vätska eller lagring av lösa behållare. Exempel på verksamheter är mindre industri, laboratorium, verkstad eller verkstadsindustri. Detta är den första utgåvan av vägledningen. Vid behov kan MSB komma att utöka vägledningen med ytterligare exempel och förtydliganden.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan