Till innehåll på sidan

Summeringsregeln : tillämpning av bilaga 1 till förordning (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Summeringsregeln : tillämpning av bilaga 1 till förordning (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Detaljer

Publikationsnummer
MSB922–Revideradoktober2015
ISBN-nummer
978-91-7383-605-0
Utgivningsår
2015
Omfång (sidor)
48 s. : tab.
Pris
0 kronor
Syftet med Sevesolagstiftningen är att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Sevesolagstiftningen tillämpas på verksamheter där farliga ämnen förekommer eller kan förekomma i vissa mängder som motsvarar eller överstiger de gränsmängder som finns i bilaga 1 till Sevesoförordningen. För verksamheter som hanterar flera olika farliga ämnen som var för sig inte överstiger de angivna gränsmängderna finns i bilagan 1 till Sevesoförordningen två inledande punkter som ska tillämpas. Inledande punkt 6 handlar om den så kallade 2 % regeln och inledande punkt 7 beskriver summeringsregeln. Syftet med denna rapport är att beskriva och ge exempel på hur summeringsregeln (inledande punkt 7) ska tillämpas. Exemplen är främst avsedda att användas som en vägledning för verksamheter och myndigheter som berörs av Sevesolagstiftningen. De berörda ämnen som har tagits med som beräkningsexempel i publikationen har i många fall fler farliga egenskaper och klassificeringar. Det är bara de egenskaper och klassificeringar som förekommer i bilaga 1 (ämnesbilaga) till förordning (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor som tagits med i uppställningen och i beräkningarna. Klassificeringen är hämtad från (EG) nr 1272/2008.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan