Till innehåll på sidan

Inriktning för anslag 2:4 : krisberedskap 2015

Inriktning för anslag 2:4 : krisberedskap 2015

Detaljer

Inriktning för anslag 2:4 : krisberedskap 2015
Publikationsnummer
MSB683
ISBN-nummer
978-91-7383-437-7
Utgivningsår
2014
Omfång (sidor)
26 s.
Pris
0 kronor
Ett robust samhälle med god förmåga att förebygga och hantera allvarliga olyckor och kriser ställer krav på att alla aktörer i samhället, från enskild individ till näringsliv och offentlig sektor kan samverka med varandra. Anslaget 2:4 Krisberedskap bidrar till att stärka aktörernas förmåga att i samverkan förebygga och hantera allvarliga kriser. Anslaget finansierar även åtgärder som syftar till att skapa eller vidmakthålla förmågan till höjd beredskap för det civila försvaret. Med denna inriktning avser MSB styra fördelningen av anslagsmedel i syfte att skapa en samlad effekt på samhällets krisberedskap. Inriktningen lyfter fram de områden som kommer att prioriteras vid fördelning av anslaget för de projekt och uppdrag som startar 2015. Medel från anslag 2:4 Krisberedskap fördelas i olika processer för olika målgrupper1. Denna inriktning riktar sig till: • De myndigheter som ingår i krisberedskapsförordningen eller som efter särskilt beslut av regeringen eller MSB är utpekade att ingå i samverkansområdena och som söker medel för särskilda utvecklingsprojekt för att stärka samhällets samlade krisberedskap. • De frivilliga försvarsorganisationer som är uppräknade i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet och utifrån samma förordning ansöker om medel för särskilda uppdrag för att stärka samhällets samlade krisberedskap med utgångspunkt i konkreta behov i samhället.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan