Till innehåll på sidan

Projekt Blåljus utbildningsmodul : hot och våld mot blåljuspersonal

Projekt Blåljus utbildningsmodul : hot och våld mot blåljuspersonal

Detaljer

Projekt Blåljus utbildningsmodul : hot och våld mot blåljuspersonal
Publikationsnummer
MSB1480
ISBN-nummer
Utgivningsår
2020
Omfång (sidor)
1 bl.
Pris
0 kronor
Ingen kan verka ensam kring hot och våld mot blåljuspersonal. I utbildningsmodulen går vi igenom metoder för att arbeta förebyggande, vad du kan göra och vad som görs aktörsgemensamt. Genom utbildningen skapar vi en bild för vad man som blåljuspersonal kan ställas inför för situationer och hur viktig mental förberedelse är, att vi tänker till kring hot och våld som kan riktas mot en i yrkesutövandet. Modulen behandlar också bakomliggande orsaker till varför hot och våld uppstår i samhället och vilka lagrum blåljus har att verka inom i situationer med hot och våld. Utbildningsmodulen är baserad på MSB:s vägledning MSB1303–oktober2018 ”Hot och våld mot blåljuspersonal - En vägledning för ett förebyggande och förberedande arbete med utgångspunkt i social oro”.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 25 mars 2020

Till toppen av sidan