Till innehåll på sidan

Uppfattningar och beteenden hos svenska allmänheten i samband med utbrottet av A(H1N1) influensan 2009 : en retrospektiv enkätstudie

Uppfattningar och beteenden hos svenska allmänheten i samband med utbrottet av A(H1N1) influensan 2009 : en retrospektiv enkätstudie

Detaljer

Uppfattningar och beteenden hos svenska allmänheten i samband med utbrottet av A(H1N1) influensan 2009 : en retrospektiv enkätstudie
Publikationsnummer
MSB232
ISBN-nummer
978-91-7383-117-8
Utgivningsår
2010
Omfång (sidor)
36 s.
Pris
0 kronor
I samband med utbrottet av den nya influensan A(H1N1) 2009 beslöt svenska myndigheter att erbjuda vaccin till hela svenska befolkningen. Olika informationskanaler användes för att informera allmänheten om åtgärder för att förhindra smittspridning i samhället. Syftet med föreliggande studie har varit att belysas skilda uppfattningar, erfarenheter och beteenden hos den svenska allmänheten i samband med influensautbrottet, vaccineringen och myndigheternas agerande. En enkätundersökning genomfördes av SCB under perioden april till augusti 2010 hos ett representativt urval av svenska befolkningen i åldrarna 18-79 år (n=1587, svarsfrekvens 53,2%). Enkätfrågorna handlade om uppfattningar och ageranden relaterade till svininfluensan och vaccinering, information, myndigheters agerande, eget och myndigheters ansvar samt smittskydd och försiktighetsåtgärder.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan