Till innehåll på sidan

Sanering efter en kärnteknisk olycka - deponier : Vägledning

Sanering efter en kärnteknisk olycka - deponier : Vägledning

Detaljer

Sanering efter en kärnteknisk olycka - deponier : Vägledning
Publikationsnummer
MSB1736
ISBN-nummer
978-91-7927-130-5
Utgivningsår
2022
Omfång (sidor)
205 s. : ill.
Pris
0 kronor
Detta avsnittet i vägledningen omfattar bland annat lokalisering av mellanlager och deponi, allmän beskrivning av markförhållanden, utformning och konstruktion av deponi, miljökontroll samt lite om lagstiftning. Syftet med denna texten är att den ska fungera som en kunskapsbas för de som ska ansvara för uppförandet av erforderliga mellanlager och deponier, även om specialistkunskap måste inhämtas i varje enskilt fall.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 22 april 2022

Till toppen av sidan