Till innehåll på sidan

NCS3 - Virtualisering inom industriella informations- och styrsystem : en översikt

NCS3 - Virtualisering inom industriella informations- och styrsystem : en översikt

Detaljer

NCS3 - Virtualisering inom industriella informations- och styrsystem : en översikt
Publikationsnummer
MSB2017
ISBN-nummer
Utgivningsår
2018
Omfång (sidor)
29 s.
Pris
0 kronor
Virtualisering framträder i ökande grad som smidigt och attraktivt för industriella informations- och styrsystem. Säkerhetsmässiga avvägningar är dock nödvändiga vid övergång från traditionell till virtualiserad datordrift. Denna rapport redovisar huvudtyper av virtualiseringslösningar och relaterade säkerhetsutmaningar. Med detta som utgångspunkt formuleras säkerhetsrelaterade rekommendationer för systemägare och operatörer av industriella informations- och styrsystem. Studien drar som slutsats att virtualisering implicerar organisatoriska såväl som tekniska utmaningar och att leverantörsberoenden kräver noggranna överväganden. Detta indikerar vidare behov av planering avseende ansvarsfrågor, incidenthantering respektive risk- och sårbarhetsanalys.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan