Till innehåll på sidan

Att styra det oförutsedda : krisberedskapen som politikområde i internationellt ljus

Att styra det oförutsedda : krisberedskapen som politikområde i internationellt ljus

Detaljer

Att styra det oförutsedda : krisberedskapen som politikområde i internationellt ljus
Publikationsnummer
MSB278
ISBN-nummer
978-91-7383-146-8
Utgivningsår
2011
Omfång (sidor)
43 s.
Pris
0 kronor
Den här rapporten, som utarbetats på
uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, är en jämförande studie av styrningen av
fyra länders krisberedskap. Studien består av
genomgångar av diverse skriftigt material om
krisberedskapspolitiken i de fyra länderna, både i
form av presentationer på hemsidor,
informationsbroschyrer och rapporter, och
bearbetningar som utredningar, forskningsrapporter
och artiklar.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan