Till innehåll på sidan

Risk- och sårbarhetsanalyser 2014 : återkoppling av myndigheters redovisningar baserade på risk- och sårbarhetsanalyser - Generell återkoppling

Risk- och sårbarhetsanalyser 2014 : återkoppling av myndigheters redovisningar baserade på risk- och sårbarhetsanalyser - Generell återkoppling

Detaljer

Publikationsnummer
MSB950
ISBN-nummer
978-91-7383-626-5
Utgivningsår
2015
Omfång (sidor)
52 s.
Pris
0 kronor
Rapporten ger en övergripande bild av hur myndigheterna arbetat med risk- och sårbarhetsanalyser samt syftar till att stödja och bidra till utveckling inom området. Redovisningarna har analyserats och kompletterande intervjuer har genomförts med flera myndigheter. Resultaten har jämförts med MSB:s föreskrifter för risk- och sårbarhetsanalyser och resultaten i 2012 års återkopplingsrapport.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan