Till innehåll på sidan

Forskning för ett säkrare samhälle : ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014–2018

Forskning för ett säkrare samhälle : ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014–2018

Detaljer

Publikationsnummer
MSB610
ISBN-nummer
978-91-7383-384-4
Utgivningsår
2013
Omfång (sidor)
40 s.
Pris
0 kronor
För att möta framtidens utmaningar inom området samhällsskydd och beredskap behövs forskningsbaserad kunskap. MSB har i uppdrag att inrikta och beställa forskning som bidrar till den kunskapen. ”Forskning för ett säkrare samhälle” är MSB:s forskningsstrategi. Den lägger grunden för myndighetens forskningssatsningar under perioden 2014–2018. Strategin identifierar och beskriver fem viktiga forskningsområden. Till dessa kommer sex perspektiv och ett antal grundläggande principer. Tillsammans utgör de beståndsdelarna i den forskning vars effekter ska bidra till ett säkrare samhälle.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan