Till innehåll på sidan

Åtgärdsplan för kontinuitetshantering

Åtgärdsplan för kontinuitetshantering

Detaljer

Åtgärdsplan för kontinuitetshantering
Publikationsnummer
MSB1513
ISBN-nummer
Utgivningsår
2020
Omfång (sidor)
2 bl. : ill.
Pris
0 kronor
En åtgärdsplan är en beslutad planering av de åtgärder som organisationen ska genomföra i syfte att stärka verksamhetens funktionalitet. Åtgärderna baseras på resultatet av momenten konsekvensanalys och riskbedömning. Syftet med åtgärdsplanen är att det ska vara tydligt vad som ska genomföras, när det ska genomföras och vem som ansvarar för genomförandet. Detta dokument ger förslag på hur en åtgärsplan för kontinuitetshantering skulle kunna se ut. All text är förslag på text och behöver anpassas utifrån er organsiation och era dokument.

Senast granskad: 6 mars 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan