Till innehåll på sidan

Praktikens perspektiv på framtida utmaningar : inom området skydd av samhällsviktig verksamhet

Praktikens perspektiv på framtida utmaningar : inom området skydd av samhällsviktig verksamhet

Detaljer

Praktikens perspektiv på framtida utmaningar : inom området skydd av samhällsviktig verksamhet
Publikationsnummer
MSB756
ISBN-nummer
978-91-7383-490-2
Utgivningsår
2014
Omfång (sidor)
73 s.
Pris
0 kronor
Denna studie utfördes av Chalmers tekniska högskola på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap under sommaren 2014. Målet för studien har varit att skapa en bild över hur olika aktörer upplever arbetet med skydd av samhällsviktig verksamhet. Syftet har varit att studien ska utgöra ett av flera underlag för en tematisk utlysning av forskningsmedel inom området. Studien inleddes med en enkät som skickades ut till 105 respondenter fördelade mellan centrala myndigheter, länsstyrelser, landsting, kommuner och privata aktörer, och hade svarsfrekvensen 65 %. En intervjuguide vilken bygger på resultaten av enkäten togs fram, och 25 olika aktörer jämt fördelade över ovanstående kategorier intervjuades. Resultaten pekar bland annat på att aktörerna efterfrågar tydligare krav på hur identifieringen av samhällsviktig verksamhet och det systematiska säkerhetsarbetet ska bedrivas, samt hur samverkan med privata aktörer kan förbättras. Slutsatserna för studien är att robusta upphandlingar tycks vara en mycket central fråga för att kunna säkerställa funktionalitet i kris samt att tydligare krav vad gäller skydd av samhällsviktig verksamhet sannolikt är behövligt, liksom att ett sådant kravställande bör separera aktörerna i olika kategorier och specificera både krav på enskilda aktörer och roller i det samlade skyddsarbetet.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan