Till innehåll på sidan

Ett fungerande samhälle i en föränderlig värld : nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet

Ett fungerande samhälle i en föränderlig värld : nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet

Detaljer

Ett fungerande samhälle i en föränderlig värld : nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet
Publikationsnummer
MSB266
ISBN-nummer
978-91-7383-137-6
Utgivningsår
2011
Omfång (sidor)
31 s. : ill.
Pris
0 kronor
Regeringen har i ett beslut den 14 april 2010 gett MSB i uppdrag att ta fram en samlad nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet. Den nationella strategin rapporterades den 1 mars 2011. Strategin utgår från nuläget och vad som den närmaste framtiden (5–10 år) är samhällsviktiga funktioner. Aktörer som bedriver eller har en påverkan på samhällsviktig verksamhet omfattas av strategin. Även näringslivet och den enskilda människan inkluderas bland aktörerna. MSB har så här långt i arbetet med strategin uppfattningen att den pågående processen och involveringen av aktörerna i arbetet har varit mycket betydelsefull och kommer att vara nyckeln till framgång i det fortsatta arbetet. MSB har valt att i strategin inte peka ut eller föreslå olika myndigheter som ansvariga för genomförandet av aktiviteterna. Ansvaret för genomförandet av flera av de föreslagna aktiviteterna ligger inom ramen för det ansvar som MSB har utifrån sin instruktion.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 9 maj 2019

Till toppen av sidan