Till innehåll på sidan

Hoten mot de digitala leveranskedjorna - 50 rekommendationer för att stärka samhällssäkerheten

Hoten mot de digitala leveranskedjorna - 50 rekommendationer för att stärka samhällssäkerheten

Detaljer

Hoten mot de digitala leveranskedjorna - 50 rekommendationer för att stärka samhällssäkerheten
Publikationsnummer
MSB1855
ISBN-nummer
978-91-7927-194-7
Utgivningsår
2021
Omfång (sidor)
62 s.
Pris
0 kronor
Digitala leveranskedjor möjliggör de flesta samhällsviktiga tjänster som vi använder dagligen och är beroende av. Incidenter i leveranskedjorna kan leda till omfattande konsekvenser och kommer sannolikt, i takt med den fortsatta digitaliseringen, att bli allt vanligare. Rapporten visar på att det är mycket vanligt med incidenter i digitala leveranskedjor och att den stora majoriteten av sådana incidenter orsakas av misstag, systemfel och naturhändelser. Vi har också funnit att informationsdelningen i de digitala leveranskedjorna ofta brister. För att motverka sårbarheterna i och hoten mot de digitala leveranskedjorna presenterar rapporten att antal rekommendationer för att stärka säkerheten.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 29 november 2021

Till toppen av sidan