Till innehåll på sidan

Scenarioanalys oljeutsläpp : En analys inom nationell risk- och förmågebedömning

Scenarioanalys oljeutsläpp : En analys inom nationell risk- och förmågebedömning

Detaljer

Scenarioanalys oljeutsläpp : En analys inom nationell risk- och förmågebedömning
Publikationsnummer
MSB1688
ISBN-nummer
978-91-7927-100-8
Utgivningsår
2023
Omfång (sidor)
41 s.
Pris
0 kronor
Denna rapport beskriver resultatet av en scenarioanalys för ett oljeutsläpp till sjöss. Scenarioanalysen är framtagen, i första hand, som ett underlag inom ramen för arbetet med nationell risk- och förmågebedömning. Analysen kan också vara ett underlag för risk- och sårbarhetsreducerande arbete för de aktörer som skulle kunna drabbas av eller behöva hantera konsekvenserna av ett oljeutsläpp till sjöss. Kommunerna kan ha nytta av rapporten i sitt arbete med kommunala handlingsprogram. Analysen har genomförts av FOI på uppdrag av MSB.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 26 januari 2021

Till toppen av sidan