Till innehåll på sidan

CERCES – Center för resilienta kritiska infrastrukturer : Populärvetenskaplig slutrapport

CERCES – Center för resilienta kritiska infrastrukturer : Populärvetenskaplig slutrapport

Detaljer

CERCES – Center för resilienta kritiska infrastrukturer : Populärvetenskaplig slutrapport
Publikationsnummer
MSB1621
ISBN-nummer
Utgivningsår
2020
Omfång (sidor)
15 s.
Pris
0 kronor
Populärvetenskaplig slutrapport från CERCES - Center för resilienta kritiska infrastrukturer. Under de senaste åren har cyberattacker mot industriell infrastruktur inträffat med stora skador och kostnader som följd. Att detta har kunnat ske beror på att en stor del av den teknik som används i samhällsviktiga verksamheter har digitaliserats. Kombinationen av digitalisering och ökad användning av it ger många fördelar men leder samtidigt till nya risker.

Senast granskad: 20 november 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan