Till innehåll på sidan

Branddynamiska metoder som stöd för räddningstjänsten, forskning

Branddynamiska metoder som stöd för räddningstjänsten, forskning

Detaljer

Branddynamiska metoder som stöd för räddningstjänsten, forskning
Publikationsnummer
MSB1389–April2019
ISBN-nummer
Utgivningsår
2019
Omfång (sidor)
16 s.
Pris
0 kronor
De goda teoretiska kunskaperna om brand och brandförlopp på Sveriges räddningstjänster skapar möjligheter att använda brandteori inom räddningstjänstens arbete. Modeller baserade på brandteori kan bl.a. användas vid insatsplanering, brandutredningar och i det förebyggande arbetet på räddningstjänsten. Det är emellertid nödvändigt att tillämpa och utvärdera sådana modeller, som ofta är skapade för ett annat sammanhang än de potentiella användningsområdena för räddningstjänsten. Denna rapport sammanfattar ett projekt där syftet har varit att undersöka hur branddynamik används och kan användas för att stödja räddningstjänsten i dess förebyggande, operativa och utredande verksamhet. I allmänhet finns utrymme för att förbättra användningen av branddynamik i alla studerade områden inom räddningstjänsten. Huvudvägen framåt är en starkare koppling mellan teori och praktik. Detta sker huvudsakligen genom utbildning, till exempel med praktiska övningar i samband med teoretiska genomgångar. En mer fullständig sammanfattning återfinns i följande rapport: Johansson, N., ” Branddynamiska metoder som stöd för räddningstjänsten: Sammanfattande slutrapport, rapport 3223, Lunds Tekniska Högskola, 2019
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan