Till innehåll på sidan

Brandutredning

Brandutredning

Detaljer

Brandutredning
Publikationsnummer
U30-643/05
ISBN-nummer
Utgivningsår
2005
Omfång (sidor)
118 s. : ill.
Pris
0 kronor


Uppföljning och utredning av inträffade bränder
låter oss ta vara på vunna erfaren­heter och vidta åtgärder så att misstag inte
upprepas. Brandutredning vänder sig främst till personal inom räddningstjänsten
som vill förkovra sig i yrket och på ett aktivt sätt lära av bränder och
tillbud. Boken behandlar rutinmässiga och fördju­pade metoder för insamling och
dokumentering av fakta på en brandplats, brand­förlopp och brandutveckling i
byggnader, tolkning av brandskuggor och mönster och ger flera exempel på
brandorsaker och händelseförlopp. Boken tar också upp lagstiftningen kring
anlagda eller av oaktsamhet vållade bränder och ger tips om hur man bör
uppträda som vittne vid en domstolsförhandling.

0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 11 december 2019

Till toppen av sidan