Till innehåll på sidan

Projekt Ledning och samverkan, delprojektens slutleveranser : augusti 2014

Projekt Ledning och samverkan, delprojektens slutleveranser : augusti 2014

Detaljer

Publikationsnummer
MSB787
ISBN-nummer
978-91-7383-516-9
Utgivningsår
2014
Omfång (sidor)
186 s.
Pris
0 kronor
Detta material innehåller texter som ligger till grund för dokumentet Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar (MSB 2014), ISBN 978-91-7383-510-7. Texterna i detta material är språkligt redigerade versioner av de texter som lämnats in av de fem delprojekt inom ramen för Projekt Ledning och samverkan. Arbetet som genomförts i det aktörsgemensamma arbetet inom Projekt Ledning och samverkan år 2012-2014 bygger på metoder och arbetssätt som används idag, både i Sverige och i andra länder, och på utvecklingsbehov som identifierats av aktörer som deltagit i projektet. Det bygger också på analyser, erfarenheter och forskning om större olyckor, kriser och övningar, och särskilt på de brister som identifierats

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan