Till innehåll på sidan

Anslag 2:4-projekt inom området CBRNE : sammanställning och utvärdering av projekt, utvärdering

Anslag 2:4-projekt inom området CBRNE : sammanställning och utvärdering av projekt, utvärdering

Detaljer

Anslag 2:4-projekt inom området CBRNE : sammanställning och utvärdering av projekt, utvärdering
Publikationsnummer
MSB1471
ISBN-nummer
978-91-7383-994-5
Utgivningsår
2020
Omfång (sidor)
45 s.
Pris
0 kronor
Syftet med denna rapport är att utvärdera och sammanfatta samtliga 104 projekt inom CBRNE/farliga ämnen som har tilldelats anslag 2:4 Krisberedskap mellan år 2014 och år 2019. Målet är dels att granska varje enskilt projekt, och huruvida de har uppnått uppsatta mål och syften. Målet med rapporten är även att ge en sammanfattning och överblick av de projekt som har genomförts. Denna sammanfattning kommer att informera om vad som har genomförts inom farliga ämnen, samt om var expertis och material finns. Rapporten är därför tänkt att vara ett stöd till de många aktörer i Sverige som arbetar inom CBRNE-området, för att på så sätt också underlätta samverkan mellan aktörer. Tanken med rapporten är dessutom att ge insikt om vilka områden inom farliga ämnen som har prioriterats och ge uppslag till framtida projekt.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 februari 2020

Till toppen av sidan