Till innehåll på sidan

Kostnadsnyttoanalyser : sprinkler i särskilda boenden för äldre

Kostnadsnyttoanalyser : sprinkler i särskilda boenden för äldre

Detaljer

Publikationsnummer
MSB477
ISBN-nummer
Utgivningsår
2012
Omfång (sidor)
29 s. : tab.
Pris
0 kronor
I denna rapport redovisas en studie av den samhällsekonomiska lönsamheten av att minska risken för skador orsakade av bränder genom att installera sprinkler i särskilda boenden för äldre. I rapporten studeras s.k. boendesprinkler-anläggningar installerade antingen vid nybyggnation eller i redan befintliga byggnader. Studien visar att installation av boendesprinklers i särskilda boenden för äldre är samhällsekonomiskt lönsamt i båda fallen.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan