Till innehåll på sidan

Kärnvapen : verkanseffekter ur ett räddningstjänstperspektiv

Kärnvapen : verkanseffekter ur ett räddningstjänstperspektiv

Detaljer

Kärnvapen : verkanseffekter ur ett räddningstjänstperspektiv
Publikationsnummer
MSB2318
ISBN-nummer
978-91-7927-480-1
Utgivningsår
2024
Omfång (sidor)
19 s. : ill.
Pris
0 kronor
MSB har ett pågående arbete med att stärka Sveriges förmåga för räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB). Denna text är en del av det arbetet, och beskriver olika verkanseffekter av en kärnvapenexplosion. Syftet är att skapa förståelse och beskriva hur man kan skydda sig och agera ur ett räddningstjänstperspektiv. Textens målgrupp är personal inom kommunens organisation för räddningstjänst, och kan användas som stöd för bland annat förberedelser, övning och utbildning inom dessa verksamhetsområden. Innehållet i detta dokument är komprimerat med avsikt, och täcker således inte in alla aspekter av området. Innehållet har tagits fram av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). För att vara förenligt med textens syfte har slutprodukten primärt fokus på begriplighet före exakthet, vilket i stort kräver vissa förenklingar. Som exempel har en utgångspunkt i framtagandet varit ett kärnvapen med en laddningsstyrka på 100 kiloton sprängämne – det vill säga motsvarande 100 000 ton trotyl. För att fördjupa eller repetera sina kunskaper om joniserande strålning och utveckla en grundläggande förståelse för joniserande strålning och strålskydd rekommenderas MSB:s webbkurser, däribland grundkursen Joniserande strålning. Joniserande strålning – grundkurs.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 12 februari 2024

Till toppen av sidan