Till innehåll på sidan

Brandprovning av gasolflaskor, med respektive utan tryckavlastning

Brandprovning av gasolflaskor, med respektive utan tryckavlastning

Detaljer

Brandprovning av gasolflaskor, med respektive utan tryckavlastning
Publikationsnummer
MSB1054
ISBN-nummer
978-91-7383-705-7
Utgivningsår
2016
Omfång (sidor)
58 s.
Pris
0 kronor
Många hushåll i Sverige har idag gasflaskor med gasol för användning i t.ex. husvagn, husbil eller för drift av exempelvis grill eller kamin. Trycket i en gasflaska med gasol är ca 7 bar vid normal temperatur, dvs. vätskans ångtryck, eftersom gasol är i vätskefas då den lagras eller transporteras i flaskor för konsumentbruk. Om temperaturen stiger ökar trycket snabbt och redan vid relativt måttliga temperaturer kan det finnas risk för att gasflaskan exploderar. Det är därför svensk branschpraxis att förse gasflaskor för gasol med säkerhetsventil, och ibland även med smältsäkring, i syfte att tryckavlasta gasflaskan vid ett eventuellt för högt tryck. Godkännandekrav, bestämmelser för transport och användning av gasflaskor för gasol är idag till stora delar harmoniserade genom internationella regelverk inom FN och EU. De internationella regelverken saknar dock krav på tryckavlastning på gasflaskor för gasol. Syftet med studien var att undersöka betydelsen av säkerhetsventil, och i förekommande fall smältsäkring, på gasflaskor med gasol när de utsätts för brand.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan