Till innehåll på sidan

Du är en del av Sveriges beredskap

När något hotar oss människor, har vi en vilja att hjälpa varandra. Här får du tips på hur du kan bidra och ta ditt ansvar för Sveriges beredskap.

Din roll vid kriser

Hur förberedd du själv är påverkar hur Sverige kan klara en kris eller ytterst krig. Ju fler som kan klara sig själva en tid, desto bättre kan myndigheter och organisationer fokusera på att hjälpa dem som har svårast att klara sig själva, exempelvis äldre eller sjuka personer. Alla andra behöver kunna klara sig utan samhällets stöd i minst en vecka. På så sätt är du är en del av Sveriges beredskap.

Var källkritisk

De krafter som vill motverka ett öppet och fritt samhälle kan försöka göra det genom till exempel lögner och propaganda. Det kan handla om att förstärka konfliktytor som finns i samhället eller på andra sätt bryta ned samhällets funktionalitet. Att vara källkritisk är ett sätt att värna demokratin. Några tips:

 • Vem ligger bakom informationen? Kan du hitta den ursprungliga källan?
 • Varför finns informationen? Fundera på hur budskapet vill förändra ditt tänkande och agerande.
 • Vad är det för information du använder och vem tjänar på att du sprider den?
 • Hur gammal är informationen? Är den fortfarande relevant?
 • Hur fick du tag på informationen? Kommer den från en källa som är pålitlig och som tidigare har levererat bekräftad information?
 • Kontrollera om du kan hitta informationen i andra källor. Information från endast en källa måste behandlas med stor försiktighet Verkar informationen vara "för bra för att vara sann" så är den oftast det.
 • Sök efter information som inte bekräftar din nuvarande ståndpunkt för att undvika att du endast letar efter info som förstärker din nuvarande åsikt.

De frivilliga försvarsorganisationerna

Regeringen har beslutat vilka organisationer som är särskilt viktiga för landets beredskap. Det är 18 olika ideella föreningar med särskilda uppdrag. Idag engagerar sig runt 350 000 personer i de föreningarna, för att hjälpa till med att samhället ska fungera så bra som möjligt även i kris och krig. När man är medlem i någon av dessa får man både utbildning och övning.

Organisationerna hjälper till med till exempel transporter, vård och omsorg av djur och människor samt livsmedel. De hjälper också till att sprida information till invånarna. Exempel på arbetsuppgifter vid en kris:

 • Köra bandvagn för transport av materiel och personal.
 • Arbeta i staben som leder insatsen.
 • Utrymma djur från gårdar.
 • Släcka bränder.

Bli medlem i en frivillig försvarsorganisation

Bygg beredskap med din vanliga förening

Även en liten förening kan göra viktiga insatser om vardagen vänds upp och ner. Ordna en studiecirkel tillsammans med kompisar, scoutkåren, andra föräldrar eller fotbollslaget. Ni kan till exempel göra övningen "Rädd eller beredd?" tillsammans. 

Film och övning: Rädd eller beredd?

Lär känna dina grannar

I en kris kan du behöva klara dig utan el, internet, vatten, värme eller matvarubutiker under en tid. Du kan också hamna i ett utsatt läge där du behöver andras hjälp. Det har många fått erfara under pandemin. Om du och dina grannar känner varandra blir det lättare att hjälpas åt. Samarbeta mer i vardagen eller starta en Preppa Tillsammans-grupp!

Preppa Tillsammans - ett studiematerial från ABF

Senast granskad: 3 november 2022

Till toppen av sidan