Till innehåll på sidan

Robusta upphandlingar: Ett delprojekt inom ramen för genomförande av handlingsplan för skydd av samhällsviktig verksamhet

Robusta upphandlingar: Ett delprojekt inom ramen för genomförande av handlingsplan för skydd av samhällsviktig verksamhet

Detaljer

Publikationsnummer
MSB840–December2014
ISBN-nummer
978-91-7383-562-6
Utgivningsår
2014
Omfång (sidor)
20 s.
Pris
0 kronor
Som en del i Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps (MSB) Handlingsplan för skydd av
samhällsviktig verksamhet drivs ett antal
delprojekt. Denna rapport sammanfattar steg 1 av
delprojekt Robusta upphandlingar. Rapporten är
främst ett stöd för arbetsgruppen inom
delprojektet.
Behovet av ett projekt inom området kommer av
att en allt större del av den samhällsviktiga
verksamheten utförs av privata aktörer.
Utvecklingen kan innebära minskade möjligheter för
offentliga aktörer att kontrollera och styra den
samhällsviktiga verksamheten. Mot den bakgrunden
är det viktigt att öka kunskapen om hur offentlig
upphandling och avtal bör utformas i syfte att
säkerställa kontinuitet i samhällsviktig
verksamhet.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan