Till innehåll på sidan

Kunskapsöversikt säkra flöden, försörjningssäkerhet och kritiska beroenden : studie

Kunskapsöversikt säkra flöden, försörjningssäkerhet och kritiska beroenden : studie

Detaljer

Kunskapsöversikt säkra flöden, försörjningssäkerhet och kritiska beroenden : studie
Publikationsnummer
MSB1115
ISBN-nummer
978-91-7383-759-0
Utgivningsår
2017
Omfång (sidor)
133 s. : tab.
Pris
0 kronor
Kunskapsöversikt över nationell och internationell forskning inom området säkra flöden, försörjningssäkerhet och beroenden av Lunds universitet åt MSB. Totalt analyserades 394 vetenskapliga artiklar samt 15 övergripande och 25 sektorsspecifika kunskapsluckor identifierades. Området utgör inte ett specifikt forskningsområde och har starka kopplingar till skydd av samhällsviktig verksamhet.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan