Till innehåll på sidan

Uppföljning av arbetet med riskhanteringsplaner med genomförandetid 2016-2021 : Enligt förordningen (2009:956) om översvämningsrisker

Uppföljning av arbetet med riskhanteringsplaner med genomförandetid 2016-2021 : Enligt förordningen (2009:956) om översvämningsrisker

Detaljer

Uppföljning av arbetet med riskhanteringsplaner med genomförandetid 2016-2021 : Enligt förordningen (2009:956) om översvämningsrisker
Publikationsnummer
MSB2357
ISBN-nummer
Utgivningsår
2024
Omfång (sidor)
14 s.
Pris
0 kronor
Förordningen (2009:956) om översvämningsrisker (nedan översvämningsförordningen) baseras på EU:s direktiv 2007:60/EG om att hantera översvämningar och dess risker. Förordningens syfte är att minska konsekvenser och reducera risker samt öka förmågan att hantera en omfattande översvämning för områden som identifierats ha betydande översvämningsrisk. Arbetet består av tre steg per cykel och varje cykel omfattar sex år.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 21 mars 2024

Till toppen av sidan