Till innehåll på sidan

Det nya totalförsvaret – En hjälp på vägen! : riskreducerande åtgärder för lokal avsedd för delgivning av hemliga uppgifter

Det nya totalförsvaret – En hjälp på vägen! : riskreducerande åtgärder för lokal avsedd för delgivning av hemliga uppgifter

Detaljer

Det nya totalförsvaret – En hjälp på vägen! : riskreducerande åtgärder för lokal avsedd för delgivning av hemliga uppgifter
Publikationsnummer
MSB1310
ISBN-nummer
978-91-7383-889-4
Utgivningsår
2018
Omfång (sidor)
41 s. : ill.
Pris
0 kronor
I Sverige så hanteras dagligen stora mängder med information, inom offentlig liksom privat verksamhet. Genom att informationshantering är ett centralt stöd för alla typer av verksamheter så krävs ett systematiskt informationssäkerhetsarbete. Till följd av detta så blir det allt viktigare för aktörer i samhället att säkerställa så informationen ges ett fullgott skydd, att den finns tillgänglig när man behöver den samt att informationen är korrekt när den väl ska användas. Inom ramen för återuppbyggnaden av totalförsvaret finns ökade behov av att stärka aktörers förmåga att skydda och dela information som omfattas av sekretess, vilket även inkluderar att skydda information som omfattas av sekretess och rör rikets eller Sveriges säkerhet. Informationen riktar sig till aktörer som hanterar eller kommer att hantera hemliga uppgifter. Dokumentet ska fungera som ett stöd i arbetet men inte ses som gränssättande eller uttömmande avseende på de säkerhetsåtgärder som kan komma att behövas. Alla organisationer har olika förutsättningar för att utforma fullgoda säkerhetsåtgärder för informationen vilket medför att anpassningar utifrån individuella förutsättningar krävs. Den här informationen baseras på broschyren 2009-04-21, praktisk användning av standarden SS 25268, broschyren RÖS-röjande signaler, M7773-001851 framtagen av Försvarsmakten och Försvarets materielverk, säkerhetsskyddslagen (1996:627), säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) och Säkerhetspolisens föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsskydd (PMFS 2015:3). Detta medför att dokumentet kan komma att revideras under 2019 när den nya säkerhetsskyddslagen träder i kraft. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har även tagit fram stöd inom området som till exempel stöd för digital hantering av hemliga uppgifter (Publikationsnummer: MSB1309, ISBN: 978-91-7383-891-7).

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan