Till innehåll på sidan

Det nya totalförsvaret – En hjälp på vägen! : riskreducerande åtgärder för lokal avsedd för delgivning av hemliga uppgifter

Det nya totalförsvaret – En hjälp på vägen! : riskreducerande åtgärder för lokal avsedd för delgivning av hemliga uppgifter

Detaljer

Det nya totalförsvaret – En hjälp på vägen! : riskreducerande åtgärder för lokal avsedd för delgivning av hemliga uppgifter
Publikationsnummer
MSB1310
ISBN-nummer
978-91-7383-889-4
Utgivningsår
2018
Omfång (sidor)
41 s. : ill.
Pris
0 kronor
Publikationen Det nya totalförsvaret – En hjälp på vägen! : riskreducerande åtgärder för lokal avsedd för delgivning av hemliga uppgifter hänvisar bland annat till tidigare säkerhetsskyddslagstiftning. Den är trots detta tillämpbar då hemliga uppgifter enligt tidigare lagstiftning kan jämföras med säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i nivån Hemlig i gällande säkerhetsskyddslagstiftning. Publikationen ska fungera som ett stöd i arbetet men inte ses som gränssättande eller uttömmande avseende på de säkerhetsåtgärder som kan komma att behöva vidtas. En säkerhetsskyddsanalys behöver alltid ligga till grund inför byggnation av ett avlyssningsskyddat utrymme. Dels för att klarlägga vilka krav som ställs på entreprenaden men också vilka krav som ställs på lokalen. Syftet med dessa lokaler är att ingen obehörig ska kunna ta del av det som sägs i lokalen. I publikationen föreslås lösningar som uppfyller 54 dB, och är därför också den rekommendation som ges. Både i denna publikation och i andra så anges att 52 eller 53 dB räcker för att man inte utan teknisk utrustning ska kunna avlyssna rummet. Den som ska bygga en lokal för sin verksamhet måsta analysera vilken nivå lokalen behöver uppfylla, bl.a. utifrån hur det ser ut runt omkring lokalen, ovanför och under.Publikationen baseras på bland annat broschyren 2009-04-21, praktisk användning av standarden SS 25268, broschyren RÖS-röjande signaler, M7773-001851 framtagen av Försvarsmakten och Försvarets materielverk, tidigare säkerhetsskyddslag (1996:627) och säkerhetsskyddsförordning (1996:633) samt Säkerhetspolisens tidigare föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsskydd (PMFS 2015:3). Skiljer sig uppgifter i MSBs publikation mot uppgifter i gällande säkerhetsskyddslagstiftning eller i Säkerhetspolisens vägledningar ska givetvis säkerhetsskyddslagstiftningen och Säkerhetspolisens vägledningar följas. Se MSBs publikation som ett komplement till gällande säkerhetsskyddslagstiftning och Säkerhetspolisens vägledningar om säkerhetsskydd. MSB avser inte att uppdatera publikationen då denna togs fram i det inledande arbetet med det nya totalförsvaret vilket skedde innan Säkerhetspolisen tog fram vägledningarna om säkerhetsskydd utifrån gällande säkerhetsskyddslagstiftning.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan