Till innehåll på sidan

Varför säkerhetskulturer degenererar och hur de kan stärkas

Varför säkerhetskulturer degenererar och hur de kan stärkas

Detaljer

Varför säkerhetskulturer degenererar och hur de kan stärkas
Publikationsnummer
MSB884
ISBN-nummer
Utgivningsår
2015
Omfång (sidor)
11 s.
Pris
0 kronor
Detta forskningsprojekt knyter an till den yrkeskunnandeforskning som växt fram vid Kungliga Tekniska Högskolan samt Linnéuniversitetet och har möjliggjorts genom finansiering från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Utgångspunkten för denna tvååriga post dok har varit olyckan i Fukushima 2011 och vilka lärdomar, i vidare bemärkelse, man kan göra från denna olycka ur ett svenskt perspektiv. Bakomliggande orsaker och tendenser har fått ett större utrymme än kartläggandet av det faktiska händelseförloppet, vilket har uttömmande beskrivits i ett antal oberoende rapporter som tagits fram de senaste åren. Genomgången av olika olycksrapporter har kompletterats av besök i Japan och intervjuer med personer i ledande befattningar vid detta kärnkraftverk. Denna sammanfattning bygger på den kommande boken Why safety cultures degenerate and how they can be revived (Gower/Ashgate).
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan