Till innehåll på sidan

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2016

Detaljer

Årsredovisning 2016
Publikationsnummer
MSB1087
ISBN-nummer
978-91-7383-739-2
Utgivningsår
2017
Omfång (sidor)
118 s. : ill.
Pris
0 kronor
MSB går in i sitt nionde verksamhetsår som en mogen myndighet. Uppdraget att samordna hanteringen av flyktingmottagandet synliggjorde MSB:s roll och verksamhet för fler aktörer i samhället. MSB är idag en myndighet som stödjer utvecklingen av samhällets beredskap för olyckor, kriser och krig. Olika delar av verksamheten stödjer varandra. Arbetet med utveckling av samhällsskydd och arbetet med utveckling av beredskap integreras i MSB:s operativa arbete, och erfarenheter som gjorts under operativt arbete i händelser som skogsbranden och samordningen av flyktingmottagande omsätts i åtgärder som stärker samhällsskyddet och beredskapen. Erfarenheter från internationella insatser nyttiggörs i den nationella beredskapen, och nationella insatser ger ny kunskap som är tillämplig i internationella insatser.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan