Till innehåll på sidan

Effektivitet inom räddningstjänsten : nya risker kräver nya tvärvetenskapliga lösningar, förstudie

Effektivitet inom räddningstjänsten : nya risker kräver nya tvärvetenskapliga lösningar, förstudie

Detaljer

Effektivitet inom räddningstjänsten : nya risker kräver nya tvärvetenskapliga lösningar, förstudie
Publikationsnummer
MSB1442
ISBN-nummer
978-91-7383-970-9
Utgivningsår
2019
Omfång (sidor)
80 s.
Pris
0 kronor
Rapporten utgör resultatet av en förstudie med målsättningen att undersöka vilka effekter som olika aktiviteter får inom räddningstjänstens brand- och olycksförebyggande arbete samt inom operativ räddningsinsats vid olika typer av skadehändelser med utgångspunkt i räddningstjänstens villkor. Vidare har avsikten varit att identifiera områden där mer forskningsbaserad kunskap krävs, sammanställa en djupare kunskapsöversikt och presentera några preliminära resultat samt ge förslag på hur ett forskningsprojekt inom området på bästa sätt kan organiseras.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 1 oktober 2019

Till toppen av sidan