Till innehåll på sidan

Räddningstjänstkurs för företagsexperter inom farliga ämnen

Kursen syftar till att ge deltagaren förutsättningar att tillsammans med de förkunskaper som finns inom de avtalade kemikalierna, kunna stödja och bidra vid räddningsinsatser.

Detaljer

Målgrupp

Kursen vänder sig till experter inom företag som har träffat avtal med MSB för företagens medverkan i räddningstjänst vid olyckor med farliga ämnen-CBRNE.

Företag som ingår i kemberedskapen är:

 • Kemira Kemi AB, Helsingborg
 • INOVYN Sverige AB, Stenungsund
 • Yara AB, Köping
 • Boliden Mineral AB, Rönnskär, Skelleftehamn

Förkunskaper

Deltagaren förväntas ha kunskap om de avtalade kemikalierna i det egna företaget gällande:

 1. Ämnets fysikaliska egenskaper
 2. Ämnets toxikologiska egenskaper, och val av personlig skyddsutrustning
 3. Kompatibilitet med andra ämnen och material, korrosion
 4. Reaktivitetsrisker
 5. Riskområden för olika typer av skadeverkan vid händelser med ämnet
 6. Indikering, analys, mätning
 7. Att känna till vanliga transportsätt och förpackningar
 8. Destruktion, miljöaspekter vid utsläpp, saneringssätt

Innan kursstart förväntas deltagaren genomföra den webb-baserade kursen ”Räddningsinsatser med farliga ämnen”, vilken tar cirka 3 timmar att genomföra.

Kostnad

Kursen är avgiftsfri.

Företagen står för rese- och lönekostnader för sin personal vid deltagande i kursen. Värdföretaget tillhandahåller vid behov personlig skyddsutrustning. Kostnader kopplat till material för förevisning står värdföretaget för.

Vid platsbundet genomförande svarar MSB för övriga rörliga kostnader som mat, boende, föreläsare, lokaler och så vidare. Vid digitalt genomförande står företagen för egen IT-utrustning.

Om det blir avhopp inom tre dagar från kurstillfället kan MSB behöva fakturera deltagande företag för faktiska kostnader för outnyttjad beställning av kost och logi för avanmälda deltagare.

 

Bakgrund

Olyckor med kemikalier kan vara komplicerade och kräver ibland särskilda expertkunskaper och särskild utrustning för att kunna hanteras på ett effektivt och säkert sätt. För att bistå räddningstjänsten med sådan kunskap och materiel finns ett särskilt avtal med ett antal företag inom kemikaliesektorn.

Vid en kemikalieolycka som omfattar någon av företagets produkter eller närbesläktade ämnen har de ingående företagen åtagit sig att medverka i kommunal eller statlig räddningstjänst. Detta kan de göra dels genom telefonrådgivning, e-mötesverktyg men också genom att vid behov delta i räddningsarbetet på plats för olyckan.

MSB erbjuder årligen en kurs till företagen som ingår i kemberedskapen. MSB ansvarar för kursens genomförande och förbereder kursen och dess innehåll i samarbete med företagen och detaljplanerar med värdföretaget.

Program

Kursdatum: 5-6 oktober 2023.

Plats: MSB:s skola i Revinge utanför Lund.

Länk till program: Räddningstjänstkurs för företagsexperter inom farliga ämnen

Upplägg och omfattning

Kursen genomförs med fokus på aktivt lärande i samverkan genom bland annat praktiska presentationer, föreläsningar, scenarioövningar och gruppdiskussioner. 

Innan kursstart förväntas deltagaren genomföra webbkursen ”Räddningsinsatser med farliga ämnen”, vilken tar cirka 3 timmar att genomföra. Webbkursen finns på Fortbildningstjänsten, som är en digital lärplattform med webbkurser och övningsmaterial.

Innan kursstart kommer deltagaren att få ett mail med inloggningsuppgifter till Fortbildningstjänsten.

fortbildning.msb.se

Kursplan Räddningstjänstkurs för företagsexperter inom farliga ämnen

Säkerhetsprövning och inplacering i säkerhetsklass

Företaget ansvarar för säkerhetsklassning och lämplighetsprövning i det egna företaget. Detta då kursen kan behandla uppgifter av säkerhetskänslig art.

Urval

MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen. Max fyra personer från respektive företag, detta gäller dock inte för värdföretaget. 

Senast granskad: 5 september 2022

Till toppen av sidan