Till innehåll på sidan

Nationell handlingsplan 2012 : samhällets informationssäkerhet

Nationell handlingsplan 2012 : samhällets informationssäkerhet

Detaljer

Publikationsnummer
MSB442
ISBN-nummer
Utgivningsår
2014
Omfång (sidor)
2 bl.
Pris
0 kronor
MSB har tillsammans med de myndigheter som ingår i Samverkansgruppen för informationssäkerhet SAMFI1, tagit fram en ny handlingsplan som ska stärka informationssäkerheten i samhället och förverkliga strategin för samhällets informationssäkerhet. Planen är ett redskap för att förverkliga strategin som lades fast 2009 och den är framtagen på regeringens uppdrag.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan