Till innehåll på sidan

Stora olyckor - nedladdningsningtjänst

Nedladdningsningtjänsten innehåller uppgifter om stora olyckor i Sverige.

Detaljer

Ämneskategori

  • Räddningstjänst

Typ av system

  • Kartor och GIS

För att se och använda sig av nedladdningstjänsterna korrekt bör Internet Explorer användas

Metadata för tjänsterna finns på: www.geodata.se

Länk till nedladdningstjänst om stora olyckor:
http://gis-services.metria.se/msbfeed/MSB_TopAtomFeed_storaolyckor.xml

Nedladdningsningtjänsten innehåller uppgifter om stora olyckor i Sverige från 1950 och framåt. Med stora olyckor menas olyckor där minst fyra personer har omkommit, minst tio personer har skadats eller där konsekvenserna på annat sätt bedömts vara särskilt omfattande. Källan till databasen är genomgångar av årsböcker, tidningsartiklar, rapporter från diverse kommissioner, andra rapporter med anknytning till området. En del uppgifter har även kompletterats efter kontakt med de kommuner där olyckor inträffat.

Nedladdningsningtjänsten håller på att stängas ner och uppdateras inte längre.

Senast granskad: 4 juli 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan