Till innehåll på sidan

Skyddsrum - nedladdningsningstjänst

Databasen innehåller information om skyddsrum.

Öppna verktyget - Skyddsrum - nedladdningsningstjänst

Detaljer

Ämneskategori

  • Befolkningsskydd
  • Krisberedskap
  • Civilt försvar

Databasen innehåller information om skyddsrummens läge, antal platser, adress och viss teknisk information.

Programvara för att använda Inspiretjänster

Observera att du behöver en programvara som kan hantera kartinformation för att använda tjänsterna, t ex Google Earth eller ArcGIS. För visningstjänsterna klistrar du in respektive sökväg/adress i programvaran och för nedladdningstjänsterna klickar du på respektive sökväg/adress för att komma till filen som kan sparas på önskad plats för att sedan användas i till exempel Google Earth eller ArcGIS.

Metadata för tjänsterna finns på: www.geodata.se

Senast granskad: 4 juli 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan