Till innehåll på sidan

Lättläst svenska:Vad gör MSB när det är oroligt i världen?

MSB hjälper andra myndigheter
när det är kris eller höjd beredskap.
MSB har alltid beredskap
för att snabbt kunna göra det som behövs.
Här kan du läsa om vad MSB gör just nu
när läget är oroligt i världen
på grund av att Ryssland har invaderat Ukraina.

MSB erbjuder hjälp till andra länder som behöver det,
eller tar emot hjälp från andra länder till Sverige när det behövs.
Men all hjälp måste först bestämmas
av länderna som är medlemmar i EU.

I Ukraina

Det här gör MSB för att hjälpa Ukraina:

Sverige skickar genom MSB materiel till Ukraina,
och personal från MSB finns på plats.
Vi hjälper FN:s flyktingorgan UNHCR med materiel och personal.
Bland annat sätter personalen upp så kallade transitcenter för flyktingar. Det är 20 tält med sängar, bord, stolar, värme och belysning
som sätts upp i Ukraina vid gränsen till Slovakien och Ungern.
Där kan 200 personer per dag vara innan de reser vidare.

MSB har personal på plats i Moldavien,
som är ett grannland till Ukraina.
Vi hjälper till att samordna transporter bland annat.

MSB har experter som ger råd om hur man kan skydda civila,
det vill säga personer som inte krigar.
En sådan expert finns i Moldavien.
MSB samarbetar med Socialstyrelsen för att se till
att sjukvårdsmateriel kommer fram till Ukraina.

MSB är också berett att göra ännu mer
för att hjälpa Ukraina att skydda civila.
MSB har gett Ukraina utrustning för att släcka bränder,
bland annat brandslang, motorsprutor, motorsågar och bränsledunkar.

Hjälp under längre tid i Ukraina

MSB började arbeta med det här för Ukraina
redan före kriget som:

Hjälp till ukrainska myndigheter att göra säkerheten bättre för människorna i landet.

Civila observatörer har i uppgift
att observera och rapportera om situationen i Ukraina.

MSB leder ett EU-program för länderna
Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien och Ukraina.

Detta för att vi vill stärka skyddet av civila personer
och samarbetet i regionen,
och minska riskerna för katastrofer där.

Just nu får vi inte arbeta i Ukraina med det här programmet,
eftersom det är krig.
Men alla som är med i programmet diskuterar
hur vi bäst kan hjälpa Ukraina.

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE
har bett att få en expert från MSB.

I Moldavien

Många ukrainare har flytt från sitt land
eftersom Ryssland har invaderat det.
Många har flytt till Moldavien.
Moldavien har därför bett om hjälp
för att kunna ta hand om flyktingarna.

MSB, som är kontaktpunkt för Sverige,
skickar bland annat tält, belysning och värmesystem.
Vi skickar också räddningsexperter
som ska hjälpa till med transporten och samordningen
för de saker som vi har skickat.

I Polen

Polen har bett att få experter från MSB,
som kan mycket om hur man samarbetar och leder.
MSB hjälper med medicinsk personal, som går under förkortningen EUAM.
EUAM är Europeiska unionens rådgivande uppdrag Ukraina.

MSB:s stöd i Sverige

MSB arbetar med alla typer av samhällsstörningar.
Vi bedömer vilka konsekvenser en händelse får
för liv och hälsa, demokratin och för hur samhället fungerar.

MSB arbetar tillsammans med andra
som är lämpliga för det aktuella problemet.
Det kan vara myndigheter, kommuner, regioner, organisationer och företag.

MSB ser till att de som kan hjälpa till
får tillfälle att samarbeta och kommunicera.
MSB ger ut handböcker och vägledningar via msb.se.
Vi kan också hjälpa till genom att erbjuda
personer med kompetens, eller materiel.

Krisinformation.se

MSB har en webbplats som heter krisinformation.se.
Där finns aktuell information från myndigheter,
och där finns också länkar till webbplatser där du får veta mer.
En del av texterna är på lättläst svenska.

Så hanterar vi en kris tillsammans

MSB leder möten varje vecka
där många myndigheter och organisationer deltar.
Där delar vi information med varandra
och kommer överens om hur vi kan göra så att Sverige klarar kriser bättre.
MSB gör en så kallad lägesbild och skickar den till Regeringskansliet.
Men människor i Sverige får bara veta en del av det vi gör.
Vissa uppgifter är hemliga,
för de skulle annars kunna utnyttjas av någon som vill skada oss.

Sverige arbetar för att göra vårt totalförsvar starkare.
Vi har redan en bra beredskap för kriser när det är fred.
Exempel på sådana kriser är it-störningar, översvämningar och skogsbränder. Om säkerheten i Sverige blir sämre
så anpassar sig myndigheter, länsstyrelser, företag och organisationer
för att hantera situationen på bästa sätt.

Senast granskad: 30 juni 2022

Till toppen av sidan