Till innehåll på sidan

Tidigare utredningar om nästa generations Rakel

Arbetet med en ny kommunikationslösning för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar har pågått under ett antal år. Här får du en överblick över regeringsuppdrag, redovisningar och remissvar från 2015 och framåt.

1 februari 2023

MSB och Trafikverket lämnar slutredovisning av uppdraget att planera och förbereda vidare utveckling och etablering av nästa generations kommunikationssystem.

Rakel G2 utredningsuppdrag och planering

30 augusti 2022

MSB lämnar redovisning av uppdrag att anskaffa och tillhandahålla tjänster för mobil datakommunikation till användare av Rakelsystemet.

Tjänster för mobil datakommunikation

12 februari 2021

MSB lämnar förslag på hur det samlade behovet av ett utvecklat och säkert kommunikationssystem bäst kan tillgodoses.

Rakel G2 utredningsuppdrag och planering

25 juni 2020

Regeringen ger MSB två uppdrag för ett säkert och robust kommunikationssystem för samhällsviktiga aktörer.

  • Uppdrag att anskaffa och tillhandahålla tjänster för mobil datakommunikation till användare av Rakelsystemet.
  • Uppdrag att analysera och lämna förslag på hur det samlade behovet av ett utvecklat och säkert kommunikationssystem för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar bäst kan tillgodoses.

Regeringsuppdrag om nästa generations Rakel (Rakel G2)

1 mars 2018

MSB och Trafikverket lämnar den 1 mars sin slutredovisning till regeringen av kostnader, tidsplan och ansvarsfördelning för en ny säker, gemensam kommunikationslösning.

”Slutredovisning av kostnads- och aktörsanalyser för ett utvecklat och säkert kommunikationssystem för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar” (1 mars 2018) finns att begära ut i sin helhet från diariet på Trafikverket och MSB. En sekretessbedömning görs innan dokumentet lämnas ut.

12 januari 2018

MSB och Trafikverket redovisar den 12 januari kostnader och tidplan för en säker, gemensam kommunikationslösning med Trafikverket som huvudman.

Rapporten "Redovisning av kostnads- och aktörsanalyser för ett utvecklat och säkert kommunikationssystem för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar" finns att begära ut från diariet på Trafikverket och MSB. En sekretessbedömning görs innan rapporten lämnas ut.

13 december 2017

MSB och Trafikverket får regeringsuppdrag att närmare redovisa kostnader och tidplan samt en alternativ ansvarsfördelning än den som redovisades i tilläggsuppdraget den 23 maj.

8 juni 2017

MSB redovisar regeringsuppdrag om användarkrets och användning av kommunikationslösningen.

Användarkrets och användning av en utvecklad och säker kommunikationslösning

23 maj 2017

Utredare Gunnar Holmgren redovisar tilläggsuppdrag om vem som skulle kunna ansvara för att bygga och förvalta kommunikationslösningen samt hur befintlig statlig infrastruktur skulle användas som en del av lösningen.

Kommunikation för vår gemensamma säkerhet – ansvarsfrågor och samordning

8 mars 2017

Regeringskansliets utredare Gunnar Holmgren redovisar ”Kommunikation för vår gemensamma säkerhet” (Ds 2017:7) som behandlar hur en gemensam kommunikationslösning skulle kunna utformas.

Kommunikation för vår gemensamma säkerhet

18 mars 2016

MSB redovisar ett regeringsuppdrag om vilka behov och krav aktörerna har för utvecklad säker kommunikation, tänkbara lösningar samt kostnader och tidplan för olika alternativ.

17 december 2015

I december 2015 får MSB av regeringen "Uppdrag om säker och tillgänglig mobil, ip-baserad kommunikation för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa samt försvar".

Senast granskad: 19 juni 2024

Till toppen av sidan